+36-1/461-8030 revol@revolution.hu

NAV vélemény

Több ügyfelünk is jelezte, hogy július elsejétől csak a csoportos adószám jelenik meg a számlán azoknál a partnereknél, ahol ez a mező ki van töltve, a "hagyományos" adószám nem. Az aktuális jogszabály pontosabb értelmezése miatt felkerestük a NAV-ot, ahonnan az alábbi választ kaptuk.

"Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) előírásai alapján a számlán kötelezően szerepelnie kell a vevő adószámának vagy csoportos általános forgalmiadó-alanyiság esetén a csoportazonosító szám első nyolc számjegyének. Ha tehát a terméket beszerző, a szolgáltatást igénybe vevő személy csoportos áfaalany tagja, akkor a neki kiállított számlán, így az online számlaadat-szolgáltatásban is a csoportazonosító szám első nyolc számjegyét kell feltüntetni, nem pedig a tag adószámát (Áfa tv. 169. § d) pont dc) alpont).

Az Áfa tv. 169. §-ának rendelkezései a számla kötelező adattartalmára vonatkoznak, azonban ezeken a kötelező adatokon kívül más egyéb adat (így a tag adószáma is) is feltüntethető egy számlán. Az Áfa tv. 10. számú mellékletében szereplő számlaadat-szolgáltatási kötelezettség azonban kizárólag a számla kötelező adattartalmára vonatkozik, így a kötelező adatokon kívül feltüntetett adatokról nem kell adatot szolgáltatni.

Amennyiben egy nyomtatvány tömbből, kézzel kibocsátott számlán feltüntetésre kerül - csoportos áfaalany esetében - a csoportazonosítón kívül a tag saját adószáma is, akkor az Online Számla felületen (számlaadat-rögzítés menüpont) kizárólag a csoportazonosító szám első nyolc számjegyéről kell/lehet adatot szolgáltatni.

Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy amennyiben a beadvány szerinti esetben számlázó programmal előállított számláról van szó, és a számlázó programban van lehetőség egy adóalany esetében mind a csoportazonosító szám, mind pedig a saját adószám feltüntetésére a számlán, akkor a számlázó programból történő adatszolgáltatás esetén előfordulhat, hogy az adatszolgáltatás hibás lesz. Számlázó programból kibocsátott számla esetében tehát javasoljuk, hogy amennyiben a vevő csoportos áfaalany tagja, akkor a számlán kizárólag a csoportazonosító szám első nyolc számjegyét tüntessék fel."